Provozní řád

 1. Při příchodu do vstupní místnosti zařízení AQUAMARIN KLUB SLUNÍČKO se rodiče i děti přezují.
 2. Kočárky zanechávejte na vyhrazeném místě u recepce.
 3. Vstup do prostor bazénu je povolen s pantofli vhodnou k bazénu.
 4. Do bazénu musí mít děti do 3 let plenkové plavky, ostatní děti musí mít plavky, které těsně přiléhají k nožičkám.
 5. Před vstupem do bazénu se musí každý důkladně umýt mýdlem bez plavek.
 6. Dlouhé vlasy musí mít rodiče i děti sepnuty.
 7. Za znečištění bazénu (např. zvracení) nesou rodiče plnou zodpovědnost a v případě znečištění jsou povinni uhradit vzniklou škodu (vypuštění a napuštění vody, ohřev vody, úklid) částkou 4000Kč.
 8. Nočníky je po použití nutné umýt a vrátit na místo.
 9. Na podložky pro přebalování dětí je nutné použít vlastní plenu nebo ručník, pro bezpečnější přebalování položte tuto podložku na zem.
 10. Zákaz konzumování jídla, pití v šatnách a bazénu.
 11. Hračky z odpočívárny se nesmí přenášet na bazén a obráceně.
 12. Kurz pro rodiče s dětmi je určen pro 1 dítě a 1 dospělou osobu.
 13. Během kurzu plavání dětí bez účasti rodičů, mají rodiče zákaz vstupu do haly bazénu. Dítě pouze předají pod posledním vstupním schodem v hale bazénu lektorovi, kde si ho po lekci vyzvednou.
 14. V případě nemoci rodičů nebo dítěte je vstup do bazénu i odpočívárny zakázán! To platí i pro kožní choroby např.: bradavice, vředy, mokvající rány atd.  Dětský ekzém není přenosný, proto se na něj zákaz nevztahuje.
 15. Odpočívárnu je možné využít k aklimatizaci a pro svačinu po plavání na dobu 30 minut.
 16. Před odchodem z prostoru odpočívárny, vraťte hračky na svá místa.
 17. Za děti v prostorech klubu Aquamarin (odpočívárna, šatna, WC, sprchy, chodby a bazénová hala) plně zodpovídají rodiče s výjimkou plavání větších dětí bez účasti rodičů, kde za děti pouze ve vymezené části prostoru tj. pod posledním vstupním schodem do haly bazénu, kde rodič předá dítě lektorovi, odpovídá za bezpečnost dítěte lektor.
 18. V případě nemoci musíte lekci omluvit v systému Auksys  a to pro dopolední kurzy od 8:30 hod. – 13:00 hodin nejpozději do 8,00 hodin toho dne, kdy probíhá váš kurz a pro odpolední kurzy od 14:00 hod. – do 18:30 hod. do 9,00 hod. toho dne, kdy probíhá váš kurz.
 19. Omluvené zameškané lekce si můžete nahradit v průběhu kurzu. Omluvené zameškané lekce se nepřevádí do dalšího kurzu. Neomluvené zameškané lekce propadají bez náhrady. Kurzovné se hradí buď najednou nejpozději do termínu začátku 1. lekce, nebo ve dvou splátkách a to: první splátka musí být uhrazena do termínu začátku 1. hodiny kurzu. Druhá splátka musí proběhnout nejpozději do 25. dne následujícího měsíce po začátku kurzu. Pokud nebude 2.splátka uhrazena v termínu, bude dítě vyřazeno z kurzu a ztrácíte nárok na případné nevybrané náhrady. Pokud se rozhodnete ukončit kurz po  1.lekci, činí STORNO 10% ze zaplacené částky. V případě ukončení kurzu před začátkem  3.lekce,  máte nárok na vrácení 80% ze zaplacené částky. Zbylých 20% tvoří smluvní pokuta za předčasné ukončení kurzu dle dohodnutých podmínek a navíc se odpočítá cena 1. a 2. lekce. V případě pozdějšího ukončení docházky do kurzu nemáte nárok na vrácení kurzovného a nevyčerpané kurzovné se stává smluvní pokutou za předčasné ukončení kurzu. V případě zrušení lekce ze strany klubu (nemoc, technické problémy …) Vám bude nabídnuta automaticky náhradní hodina. Pořizováni audiovizuálního záznamu je možné pouze se souhlasem lektorky a jen pro soukromé použití. Zaplacením zálohy (resp. celého kurzovného) souhlasí účastník kurzu s těmito Podmínkami.