Plavání mořských panen a delfínů

Informace

​Každý uživatel monoploutve o kurz musí mít dobře zvládnuté základy plavání! Na jarní plavecký kurz od dubna 2022 se můžete přihlašovat pomocí online systému Auksys.

​S ohledem na zátěž dětí nabízíme dvě délky plaveckých lekcí.

Délka lekce
Plavecký kurz 1 lekce:
Jednorázový vstup:

45 minut
390 Kč
450 Kč

Délka lekce
Plavecký kurz 1 lekce:
Jednorázový vstup:

30 minut
360 Kč
400 Kč

Zápůjčka ploutví

Každý uživatel kurzu musí mít svou vlastní monoploutev.

V našich kurzech tě naučíme základy ovládání monoploutve na hladině i pod hladinou, správné dýchání, otočky, plavání na břichu i na zádech. Součástí lekce jsou hry pod vodou i nad vodou s možností focení. Mořským pannám a delfínům se bude věnovat certifikovaný lektor mermaidingu.

​PRODEJ KOSTÝMŮ a MONOPLOUTVÍ od firmy Happy tails.

Možnost zapůjčení monoploutve od firmy Happy tails za 50 Kč/lekce.